Aktualności

2013-10-22 13.00.302013-10-22 10.47.132013-10-22 10.47.012013-10-22 10.22.28

 

 

W dniu 22 października 2013 przeprowadziliśmy w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym seminarium pt. „Energia odnawialna w praktyce – efektywne sposoby jej wykorzystania„. Swego patronatu udzielili przedsięwzięciu Pan Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Pan Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni.

Seminarium było już czwartym z kolei spotkaniem z przedstawicielami pomorskich środowisk społeczno-gospodarczych i cieszy nas niezmiernie systematycznie rosnący udział reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych ale przede wszystkim architektów i projektantów, którzy stanowili największą grupę społeczno-zawodową (ok 40% spośród 153 uczestników). Mamy nadzieję, że opisane wyżej, prowadzone przez KERI działania edukacyjne przyczynią się do lepszego przygotowania pomorskich projektantów i architektów do wdrażania wyśrubowanych norm energetycznych nowoprojektowanych budynków, jakie zaczną nas obowiązywać już od 01 stycznia 2014 (Dz.Ust. 2013, poz 926).

Tutaj znajdziecie Państwo program seminarium:  2013.09.26 – program na 22.10.2013

===

WYBÓR INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Podczas konferencji zorganizowanej w dniu 29 kwietnia 2015 roku, w hotelu SCANDIC w Gdańsku, przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, zakończony został oficjalnie, trwający blisko rok, proces wyłaniania tzw. Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Spośród dwudziestu ośmiu partnerstw zawiązanych przez kilkaset firm, uczelni i instytucji, dopuszczonych do udziału w w/w procesie przez komisję kwalifikacyjną, wyłoniono ostatecznie sześć Inteligentnych Specjalizacji Województwa Pomorskiego.

Partnerstwa najwyżej ocenione przez komisję oraz Marszałka Pomorza zostały partnerstwa:  „Inteligentne urządzenia i technologie w gospodarczym wykorzystaniu zasobów morza oraz terenów przybrzeżnych” koordynowane przez Centrum Techniki Okrętowej oraz „Smart Port & City – inteligentne procesy i technologie w obszarze zespołów portowych oraz ich zaplecza generatorem wzrostu dostępności komunikacyjnej i informacyjnej Pomorza” koordynowane przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. Oba w/w Partnerstwa rozwijać będą jedną, wspólną specjalizację o nazwie:

„ISP 1 – Technologie off-shore i portowo-logistyczne”

Mamy ogromną przyjemność i satysfakcję oznajmić, że KERI walnie przyczyniło się do sukcesu drugiego z wymienionych Partnerstw, włączając się aktywnie w prace Komitetu Sterującego SP&C.

Zapraszamy wszystkich Inwestorów do przygotowywania i konsultowania z Komitetem Sterującym projektów związanych z obszarami objętymi ISP – 1, w tym w szczególności z obszarami: 

– OFF-SHORE

– LOGISTYKI

– POPRAWY STANU ŚRODOWISKA

– TURYSTYKI

W celu ułatwienia orientacji w tematyce już zgłoszonych projektów budowane jest obecnie tzw. Repozytorium Projektowe, które umożliwi łączenie zasobów i potencjałów projektów różnych konsorcjów sektorowych w celu wzmacniania ich siły lub tworzenia konsorcjów międzysektorowych, multidyscyplinarnych.

===

Do końca stycznia 2016 roku planowane jest zakończenie negocjacji z Marszałkiem Województwa Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

===

W dniu 28.01.2016 w Europejskim Centrum Solidarności, w obecności przedstawicieli 475 sygnatariuszy Zarząd Województwa Pomorskiego podpisał porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:

ISP 1 –Technologie offshore i portowo-logistyczne,

ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie,

ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie

ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Miło nam poinformować, że KERI, jako podmiot pełniący istotną rolę w koordynacji projektów związanych z efektywnością energetyczną obiektów kubaturowych, uczestniczy w projekcie horyzontalnym „Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Smart Port&City”, dedykowanym nowatorskim rozwiązaniom technologicznym w inteligentnych procesach Port – Miasto, opracowywanym w ISP 1.

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych do rozwijania swoich pomysłów z udziałem wsparcia członków Inteligentnej Specjalizacji Pomorza nr 1.

===

W dniu 15.03.2016 członkowie ISP 01 dokonali wyboru składu Rady i z dumą informujemy, że prezes KERI został jej członkiem.

===

W związku z postępującym procesem komercjalizacji Modułowych Systemów Produkowania i Magazynowania Energii informujemy, że w pierwszym półroczu 2018 planujemy montaż na terenach przyportowych testowej instalacji PSW o mocy 20 kW, po której planowane jest zainstalowanie pilotażowego systemu o mocy nominalnej 0,3 do 1,2 MW, wpiętego w wewnętrzną sieć energetyczną odbiorcy końcowego. O postępach w w/w przedsięwzięciach inwestycyjnych informować będziemy Państwa na bieżąco.

 

Zapraszamy do kontaktu potencjalnych partnerów w projektach realizowanych i planowanych do realizacji przez KERI, w tym w tworzeniu Przemysłowych Wysp Energetycznych oraz lokalnych (przyzakładowych) stacji i punktów ładowania pojazdów elektrycznych i wodorowych.