Oferta

 

 

Podstawowe technologie realizowane przez KERI:

1. Modułowe Systemy Produkowania i Magazynowania Energii

2. Zintegrowane Systemy Efektywności Energetycznej

Na bazie w/w technologii proponujemy również wspólne tworzenie projektów:

1. Lokalnych Obszarów Niezależnych Energetycznie

2. Przemysłowych Wysp Energetycznych

3. Stacji i punktów ładowania pojazdów elektrycznych i wodorowych

 

 

I. Modułowe Systemy Produkowania i Magazynowania Energii (MSPiME)

Oparte na Pionowych Siłowniach Wiatrowych (PSW) wraz z magazynami energii stabilizującymi dostawy oraz niezależną od Krajowej Sieci Elektroenergetycznej siecią dystrybucji, tworzą system umożliwiający dostarczenie dowolnej ilości odnawialnej, czystej energii elektrycznej bezpośrednio do odbiorców ostatecznych – po cenach niższych niż od lokalnego operatora. Najkorzystniejsza relacja ceny uzyskanej w ten sposób energii do kosztów jej wytworzenia i dostarczenia zachodzi na obszarach o dużej koncentracji popytu na tę energię – czyli w strefach przemysłowych. Obszary takie – Przemysłowe Wyspy Energetyczne można tworzyć w każdej lokalizacji o odpowiednim natężeniu zużycia energii zarówno cieplnej jak i elektrycznej.

PSW występują w wersji stalowej oraz aluminiowej, w zakresie mocy od 40 kW do 300 kW oraz ich krotnościach. Jest to rozwiązanie technologiczne o niespotykanej dotychczas na świecie sprawności przetwarzania energii kinetycznej wiatru na energię elektryczną.

Ta ostatnia konfiguracja tworzy podstawowy moduł energetyczny systemów nazywanych Modułowymi Elektrowniami Wiatrowymi (MEW) o mocach od 0,3 MW – bez ograniczeń w górę.

Pionowe Siłownie Wiatrowe

  • pracują niezależnie od kierunku wiatru
  • nie posiadają ruchomych elementów na zewnątrz turbiny
  • głośność tła – praktycznie niesłyszalne dla ludzkiego ucha
  • można je dowolnie składać z segmentów w konstrukcje o dużych mocach
  • pracują przy prędkości wiatru od 1,5 m/sek
  • żywotność turbiny > 30 lat

Opisane wyżej technologie, możliwe do zastosowania zarówno w skali mikro jak i makro, spotkały się z zainteresowaniem podmiotów takich jak GOODMAN, DCT, ODDKiA, dr Oetker, TOYOTA, HILLWOOD, VETREX, INDYKPOL, grupa kapitałowa GRAAL, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego i szereg innych.

II. Zintegrowane Systemy Samowystarczalne Energetycznie (ZSEE)

  • Samowystarczalność energetyczną obiektów kubaturowych, ciągów technologicznych oraz elementów infrastrukturalnych zasilanych energią elektryczną uzyskujemy poprzez integrację systemów bazujących wyłącznie na odnawialnych źródłach energii (OZE).
  • Podstawowymi elementami ZSSE są systemy ogrzewania i chłodzenia oparte na gruntowych pompach ciepła (głębokość źródła dolnego do 300 mb), zintegrowane z systemami wentylacji oraz współpracujące z nimi Pionowe Siłownie Wiatrowe, a także – ewentualnie, fotoogniwa.